Privacy Statement
PRIVACYVERKLARING SOLID MODEL MANAGEMENT

Solid Model Management vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer wij uw gegevens buiten de EU verwerken zullen wij zorgen voor passende (beveiligings)maatregelen. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@solidmodelmanagement.com.

Artikel 1
Wie zijn wij?

Solid Model Management is een eenmanszaak, gevestigd te (1058 GD) Amsterdam aan het Andreasplein 78. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58218165. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2
Welke gegevens gebruiken wij?

 Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U kunt daarbij denken aan uw portfolio foto’s, lengte, maten en overige uiterlijke kenmerken die van belang zijn. Wij gebruiken deze gegevens om van u in ons modellenbestand op te kunnen nemen of van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Daarnaast kan het zijn dat wij uw paspoort of kopie identiteitsbewijs nodig hebben wanneer u als model wordt geboekt voor een shoot in het buitenland. Deze gegevens verwijderen wij direct na het einde van onze overeenkomst.

Om uw bestelling als klant te beheren zullen wij uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk van onze modellen aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin uw naam, foto’s en uiterlijke kenmerken wanneer u staat ingeschreven in ons modellenbestand. Wij bewaren deze foto’s zo lang u staat ingeschreven.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens tot 7 jaar na sluiting van het betreffende boekjaar te bewaren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten tot 7 jaar na afhandeling bewaren.

Solid Model Management heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam, e-mailadres en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website of zich in wilt schrijven als model, vragen wij om uw naam, e-mail, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, uiterlijke kenmerken en foto’s. Met het versturen van het contactformulier worden de door uw ingevulde gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit. De gegevens van een inschrijfformulier bewaren wij 1 jaar, tenzij u eerder een verzoek doet tot verwijdering.

Wij verwerken tot slot uw naam en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen wij bewaren todat u uw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.

Artikel 3
Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

 Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant, model of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Artikel 4
Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

 De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons heeft laten verwerken.

1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Solid Model Management om uw gegevens in te zien.

2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.

  1. 3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.

  2. 4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

  3. 5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@solidmodelmanagement.com. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5
Wie ontvangen uw gegevens?

 Solid Model Management zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6
Slotbepalingen

 Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@solidmodelmanagement.com. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Copyright Solid Model Management © 2024 all rights reserved / K.V.K. 58218165 / BTW-ID NL001564569B54 / Privacy policy / General terms & conditions / Recruitment warning